Levenstestament en volmacht

Levenstestament en volmacht

Niet alleen omdat u wellicht een dagje ouder wordt ofwel lichamelijk of geestelijk achteruit gaat. Het is altijd goed om eens na te denken over wie uw belangen behartigt als u dit zelf niet meer kunt. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.

Wat is een levenstestament en volmacht?

Een levenstestament bestaat vaak uit twee volmachten: een voor de financiële belangen en een voor de medische en persoonlijke zaken. U legt alle zaken die u geregeld wilt hebben in één akte vast. Dat is het levenstestament. Het is ook mogelijk om alleen voor uw financiële zaken een volmacht op te stellen. De mogelijkheden en werkwijze van de notariële volmacht en het levenstestament zijn hetzelfde. De informatie over het levenstestament geldt dus ook voor de notariële volmacht.

Voorbereiding op uw levenstestament

In een levenstestament legt u keuzes/wensen vast, zoals:

 1. Uw financiële en zakelijke belangen. Denk daarbij aan:
 • het regelen van bankzaken en belastingen
 • het beleggen van vermogen
 • het doen van schenkingen en onder welke voorwaarden
 • instructies voor de verkoop van uw woning als u niet meer zelfstandig kunt wonen
 • meubelstukken die u wilt meenemen en wat er met de rest van de inboedel moet gebeuren (verdelen, verkopen etc.)
 • wie wordt – als het echt niet anders kan – uw bewindvoerder, curator of mentor?
 1. De keuze voor wel of geen medische behandeling of
  Lees meer hierover in: Voorbeeld schriftelijk wilsverklaring en euthanasieverzoek – op website thuisarts.nl
 2. Uw eventuele verdere persoonlijke wensen, zoals bijvoorbeeld:
 • wensen rondom uw persoonlijke verzorging
 • de verzorging van uw huisdier
 • wensen rondom de uitvaart

Benoemen vertrouwenspersoon

In uw levenstestament wijst u een vertrouwenspersoon aan die namens u mag handelen. Dat kan één persoon zijn die alles regelt, of u splitst de taken naar iemand voor financiële zaken en een ander voor medisch/persoonlijke. Houd er rekening mee dat zowel banken als artsen maar één contactpersoon willen. Mensen die getrouwd zijn of samenwonen, wijzen elkaar vaak aan en/of een van hun kinderen. Maar dat hoeft niet. U kunt in principe iedereen vragen. Het is vooral belangrijk dat uw belangen worden behartigd door iemand in wie u het volste vertrouwen heeft.

U geeft in uw levenstestament instructies voor de vertrouwenspersoon. Dat kan variëren van globale kaders tot gedetailleerde aanwijzingen. Het is ook goed om over een opvolger van uw vertrouwenspersoon na te denken als deze niet meer in staat is om zijn taken te vervullen.

Afspraken over toezicht

U kunt ervoor zorgen dat er toezicht is op de uitvoering van uw levenstestament door aan te geven dat de vertrouwenspersoon in bepaalde situaties met anderen overlegt. Bijvoorbeeld de verkoop van uw huis of ingrijpende medische beslissingen. Naast deze vorm van toezicht kunt u opnemen dat de vertrouwenspersoon periodiek inzicht geeft in de inkomsten en uitgaven. Deze afspraken zijn niet alleen ter controle van de vertrouwenspersoon, maar geven ook duidelijkheid en voorkomen misverstanden binnen de familie.

Rol notaris

U kunt zelf een levenstestament of volmacht opstellen. Dat heet een onderhandse akte. U loopt dan wel het risico dat de bank dit niet erkent en uw vertrouwenspersoon uw zaken niet kan waarnemen. Laat daarom een levenstestament of volmacht opstellen bij de notaris.
De notaris controleert of u wilsbekwaam bent op het moment van vastleggen en ondertekenen van de notariële akte. Zo kan hierover achteraf geen discussie ontstaan.

De notaris bewaart de akte en geeft u een of meer afschriften. U bepaalt wie er verder een afschrift ontvangt. Denk aan uw vertrouwenspersoon, de bank (het financiële deel) en uw huisarts of behandelend arts (het medische deel). Op die manier weten ook anderen van uw wensen af.

Centraal Levenstestamentenregister

De notaris kan uw levenstestament of volmacht aanmelden bij het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR). Bij het CLTR kan worden nagevraagd of iemand een levenstestament of volmacht heeft gemaakt. De inhoud van de akte is niet zichtbaar. Alleen notarissen kunnen dit register inzien.